Nieuws & Persberichten

Uitnodiging hoorzitting Groen Label Kas (16 november 2017)

SMK herziet periodiek de criteria van het certificatieschema Groen Label Kas (GLK). Ook dit najaar wordt er weer een herziening voorbereid. Voordat het College van Deskundigen agro/food plantaardig deze criteria definitief vaststelt, organiseert SMK een openbare hoorzitting.

Aanpassing overheidskader

Recent is het niveau A van het certificatieschema GLK tussentijds gewijzigd naar aanleiding van een nieuw kader van de overheid. Zie hiervoor het nieuwsbericht van 9 oktober. Het kader ervan werd vastgesteld door de overheid en staat niet ter discussie in de hoorzitting. Tot nu toe was het kader toegespitst op het stimuleren van energie-efficiëntie. Het nieuwe kader is gericht op het terugbrengen van de broeikasgasemissies in de glastuinbouw (klimaatneutrale glastuinbouw). In deze herziening is nu ook niveau B van het certificatieschema Groen Label Kas aan dit nieuwe kader aangepast.

Belangrijkste wijzigingen voor niveau B als gevolg daarvan zijn:

  • De maximale CO2-emissie ten behoeve van warmte is 45 kg CO2/m2 (dit is vergelijkbaar met het verbruik van ca. 25 m3 aardgas/m2).

Voor de bepaling van intensief / extensief wordt uitgegaan van:

  • Energie-extensief: Het totale energiegebruik ten behoeve van warmteproductie (zowel fossiel als duurzaam) is maximaal 12 m3 a.e./m2 (< 20 kg CO2/m2).
  • Energie-intensief: Het totale energiegebruik ten behoeve van warmteproductie (zowel fossiel als duurzaam) is hoger dan 12 m3 a.e./m2 (> 20 kg CO2/m2).

Hoorzitting

De hoorzitting Groen Label Kas vindt plaats op:

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden per e-mail door het antwoordformulier in te vullen en terug te mailen. U ontvangt dan het concept-certificatieschema. U kunt ook aangeven om alleen het concept schema te willen ontvangen. Wij ontvangen uw reactie graag vóór dinsdag 7 november 2017, om tijdig de stukken aan u te kunnen sturen.

Informatie

Graag vóór 7 november aanmelden via het antwoordformulier
Terug naar overzicht