Nieuws & Persberichten

Publicatie herzien schema Milieukeur Plantaardig uitgesteld naar 1 maart 2018

De publicatie en inwerkingtreding van het herziene certificatieschema van Milieukeur Plantaardige producten is verschoven van 1 januari naar 1 maart 2018.

Hierdoor is er meer tijd om tot een zorgvuldig samengesteld herzien schema te komen. De komende maanden vinden daarvoor nog diverse extra bijeenkomsten plaats van de begeleidingscommissie en het College van Deskundigen van SMK.

Hoorzitting 9 november a.s. vervalt
De hoorzitting die gepland stond voor 9 november zal begin februari worden gehouden. De exacte datum en plaats wordt op een later moment bekend gemaakt.
De looptijd van het huidige certificatieschema wordt verlengd tot 1 maart. Teelten die voor die tijd starten kunnen nog gecertificeerd worden op basis van het huidige certificatieschema of de audit uitstellen tot na 1 maart voor certificering op basis van het nieuwe certificatieschema.

Meer informatie

Terug naar overzicht