Nieuws & Persberichten

Monitor Duurzaam Voedsel 2016 geeft vertekend beeld Milieukeur

Wageningen University Research publiceerde deze week de Monitor Duurzaam Voedsel 2016. Deze Monitor geeft een vertekende voorstelling van het werkelijke aandeel van Milieukeur bij retail/supermarkten en de out-of-home markt en brengt de flinke groei van Milieukeur niet in beeld. Voornaamste reden is dat Milieukeur product vaak anoniem – dus zonder zichtbaar logo – wordt aangeboden in het schap. De meetwijze van de Monitor* realiseert dat 0,4% van de bestedingen aan duurzaam voedsel valt toe te schrijven aan het keurmerk Milieukeur.

Vergelijking areaal

Een ander inzicht om het aandeel Milieukeur AGF te duiden is door een vergelijking van de twee belangrijkste duurzame keurmerken, Biologisch en Milieukeur. Het areaal Milieukeur AGF groeide in 2016 met circa 15%. Zie Tabel 1.

Naast de Milieukeur teelt in Nederland werd in 2016 in het buitenland nog 480 hectare Milieukeur AGF geteeld, bestemd voor de Nederlandse markt.

Over geheel 2017 voorziet SMK een groei van het Milieukeur/PlanetProof AGF areaal van meer dan 2.000 hectare.

Tabel 1: Hectares duurzaam geproduceerde teelten in Nederland totaal, Biologisch en Milieukeur 2016

Meer info


*De Monitor Duurzaam Voedsel 2016 geeft een overzicht van de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel in Nederland over het jaar 2016. De gegevens zijn gebaseerd op de omzet van producten die zijn voorzien van een keurmerk met onafhankelijke controle. Het gaat om de in Nederland geconsumeerde producten in de belangrijkste afzetkanalen voor duurzaam voedsel: supermarkten, foodservice en speciaalzaken voor duurzaam voedsel.

Terug naar overzicht