Nieuws & Persberichten

Najaarsagenda voor de vernieuwing van de Milieukeur standaard

De sterk toegenomen vraag van retailers naar Milieukeur gecertificeerde plantaardige producten zet een snel groeiend aantal teelt- en handelsbedrijven aan het werk met de Milieukeur criteria. Dat vraagt de nodige inspanning en aanpassingen in de bedrijfsvoering van telers.

Vanuit de belangenorganisatie voor handelsbedrijven en telersverenigingen, het GroentenFruit Huis, is een voorstel neergelegd om de Milieukeur criteria voor AGF te vernieuwen en daarmee certificering voor teelten werkbaarder te maken. Daarnaast zijn ook van telers, telerorganisaties en andere stakeholders input en wijzigingsverzoeken ontvangen. SMK is nu bezig deze voorstellen en verzoeken te verwerken om te komen tot een vernieuwd concept certificatieschema voor alle plantaardige producten. Uitgangspunt van SMK hierbij is dat het huidige ambitieniveau van Milieukeur minimaal gehandhaafd blijft.

Bijeenkomsten
Dit najaar heeft SMK een aantal bijeenkomsten gepland om de wijzigingen te bespreken en zo samen met belanghebbenden een werkbare duurzamere Milieukeur teelt te realiseren.

  1. Een breed samengestelde Begeleidingscommissie komt dit jaar twee- of driemaal bijeen voor een advies aan SMK over het nieuwe conceptvoorstel voor het certificatieschema Milieukeur Plantaardige producten.
  2. In september organiseert SMK teeltbijeenkomsten per sector waarin met telers en adviseurs de wijzigingen van de specifieke Milieukeur criteria worden besproken, en waarvoor iedere teler is uitgenodigd. De uitkomsten van deze besprekingen voeden de Begeleidingscommissie in hun advies.
  3. SMK houdt op 9 november een openbare Hoorzitting waar vragen kunnen worden gesteld en kan worden gereageerd op het finale voorstel voor het nieuwe certificatieschema.
  4. Het College van Deskundigen agro/food Plantaardig komt dit jaar nog driemaal bijeen. Op basis van de voorstellen van de Begeleidingscommissie en de input van de Hoorzitting stelt het College van Deskundigen agro/food plantaardig het certificatieschema Milieukeur Plantaardige producten per 1 januari 2018 definitief vast.

Met deze werkwijze organiseert SMK inspraak van alle belanghebbenden om te komen tot een breed gedragen vernieuwde Milieukeur standaard vanaf 1 januari 2018.

Komen tot een breed gedragen vernieuwde Milieukeur standaard
Terug naar overzicht