Nieuws & Persberichten

Ook melkschapen onder Maatlat Duurzame Veehouderij

Sinds 2013 is er een MDV-certificatieschema voor melkgeitenstallen. Vanwege marktvraag heeft SMK enkele aanpassingen op dit schema gedaan zodat nu ook melkschapenstallen voor de MDV gecertificeerd kunnen worden.

MDV-stal voor melkgeiten en melkschapen

Foto met dank aan NVPM. Deze foto's zijn gemaakt bij Schapenhouderij Breel te Veere op door G.L. Knol.Het gaat hierbij nadrukkelijk om melkschapen, waarvan de huisvesting vergelijkbaar is met die van melkgeiten. Enkele fysieke verschillen tussen melkgeiten en melkschapen werken door in de dierenwelzijns- en diergezondheidsmaatregelen die in de stal genomen kunnen worden.

Melkschapen kunnen gecertificeerd worden op basis van het MDV-schema voor melkgeiten. De criteria voor Ammoniak, Klimaat, Fijnstof, Bedrijf & Omgeving en Brandveiligheid zijn volledig hetzelfde. Voor Diergezondheid gelden enkele aangepaste criteria en voor dierenwelzijn is een aparte maatlat voor melkschapen uitgewerkt. De exacte maatregelen vindt u bij het certificatieschema op de website.

Ammoniak

De MDV voor melkgeiten gaat uit van de emissiefactor in de Rav voor overige huisvestingssystemen. Deze is voor geiten ouder dan 1 jaar 1,9 kg NH3 per dierplaats per jaar en voor schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren, 0,7 kg NH3 per dierplaats per jaar. Ondanks dat de emissiefactor voor schapen op de Rav lijst anders is dan voor geiten, maakt dit voor de puntentelling op de ammoniakmaatlat niet uit. Er worden in de MDV namelijk punten voor ammoniak toegekend op basis van het reductiepercentage ten opzichte van de RAV emissiefactor voor overige huisvestingssystemen. In de MDV zijn hiervoor perspectiefvolle maatregelen opgenomen.

Nog geen koppeling aan fiscale regelingen

Melkschapenstallen zijn nog niet opgenomen in de Milieulijst, waardoor het nog niet mogelijk is om investeringen in de (ver-)bouw van stallen voor melkschapen aan te melden voor de MIA-\Vamilregeling. Er wordt goedkeuring van de Europese commissie gevraagd om ook melkschapen in de codes voor duurzame melkgeiten- en melkschapenstallen op te nemen in de Milieulijst.

Melkschapenhouders kunnen wel al gebruik maken van de Plus regeling binnen het borgstellingskrediet voor de landbouw.   

 

Terug naar overzicht