Nieuws & Persberichten

Milieukeur tarieven 2017 verlaagd voor telers met grotere arealen

Op verzoek van diverse marktpartijen heeft Milieukeur de mogelijkheden onderzocht voor het certificeren van plantaardige producten geteeld op grote arealen, in relatie tot de tarieven voor de jaarlijkse afdrachten door keurmerkhouders. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe tariefstructuur voor 2017, op basis van een starttarief en drie schijven (Tabel 1).

Voorbeeld: Telers met grote arealen betalen €100,- starttarief, vervolgens 100% van het tarief over Schijf 1, 75% van hetzelfde tarief over Schijf 2 en 25% over Schijf 3.

De starttarieven en de drie schijven zijn gedifferentieerd per productgroep en kennen op productniveau afgestemde tariefschalen voor:

  • Akkerbouw & vollegrondsgroenten
  • Fruit
  • Boomkwekerijgewassen
  • Bloembollen
  • Bedekte teelt

Rekenvoorbeelden

Interessante propositie
Dat de bestaande lineair oplopende tariefstructuur per 2017 wordt verlaten, levert een extra interessante propositie op voor telers met middelgrote en grote arealen om Milieukeur deelnemer te worden. Voor keurmerkhouders met kleinere arealen verandert de afdracht enigszins ten opzichte van 2016, afhankelijk van areaal en starttarief.

SO
Wageningen Economic Research (voorheen: LEI) bracht over de tariefstelling een advies uit aan SMK, op basis waarvan de nieuwe tariefstructuur met staffels tot stand kwam. De tarieven 2017 zijn onder meer berekend op basis van de Standaard Opbrengst (SO) van arealen, zoals door het CBS gedefinieerd.

Meer informatie

Terug naar overzicht