Nieuws & Persberichten

Hoorzitting Barometer Duurzame Bloemist

Het certificatieschema Barometer Duurzame Bloemist wordt per 1 januari 2017 herzien. SMK heeft, na evaluatie van de huidige criteria, voorstellen opgesteld voor de herziening van het certificatieschema. Voordat het College van Deskundigen agro/food plantaardig deze criteria definitief vaststelt, organiseert SMK een openbare hoorzitting op 8 november 2016 waar belangstellenden hun reactie kunnen geven op de conceptvoorstellen. De input van deze hoorzitting wordt meegewogen door het College van Deskundigen agro/food plantaardig bij het definitief vaststellen van het certificatieschema.

De volgende aandachtspunten zullen tijdens de hoorzitting onder andere aan de orde komen:

  • Aanvullende eisen voor verpakkingsmaterialen
  • Aangepaste eisen voor afvalscheiding
  • Nieuwe keuzemaatregel voor aanvullend assortiment, met bijvoorbeeld duurzamere cadeauartikelen
  • Nieuwe keuzemaatregelen voor transport en vervoer

De hoorzitting Barometer Duurzame Bloemist vindt plaats op:

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden per e-mail (smk@smk.nl) of door het antwoordformulier in te vullen via deze link. Wij zullen het conceptschema met de voorgestelde wijzigingen voor de hoorzitting naar u toe sturen. Wij ontvangen uw reactie graag vóór 24 oktober.

Indien u opmerkingen heeft bij het huidige schema kunt u dit per email of op het antwoordformulier aangeven. Neem voor vragen contact op met SMK (tel. 070-3586300, smk@smk.nl).

Terug naar overzicht