Nieuws & Persberichten

MDV-hoorzittingen 2016: stalklimaat en fijnstofmaatregelen krijgen speciale aandacht in herziening

Per 1 januari 2017 vinden wijzigingen plaats op het certificatieschema MDV 10. In de certificatieschema’s worden de aanvullende besluiten en praktijkinbreng de schriftelijke ronde uit 2016 verwerkt. Daarnaast staan er voor 2016 een aantal aandachtpunten op de herzieningslijst. Onder andere bronmaatregelen voor ammoniakemissiereductie ter verbetering van stalklimaat en daarmee van welzijn en gezondheid van dier en mens. Ook krijgen aanvullende maatregelen en de ambitie ter reductie van fijnstofemissie speciale aandacht bij deze herziening.

Wij staan open voor onderbouwde ideeën en initiatieven op dit gebied. Belangstellenden kunnen hun reactie geven op het concept certificatieschema MDV 11. De input van deze inspraakrondes wordt meegewogen door het College van Deskundigen agro/food dierlijk bij het definitief vaststellen van het certificatieschema.

Locatie: Vergadercentrum De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk 
Er zijn vier hoorzittingen gepland die plaatsvinden op donderdag 29 september:

  • 10.00 uur – 11.30 uur Konijnen en pluimvee (eenden, kalkoenen, legkippen en vleeskuikens)
  • 11.30 uur – 13.00 uur Varkens
  • 13.45 uur – 15.15 uur Melkgeiten en melkvee (rund)
  • 15.15 uur – 16.15 uur Vleesvee en vleeskalveren

Aanmelden
U kunt zich voor één of meerdere hoorzittingen aanmelden bij SMK door middel van het antwoordformulier of per e-mail (smk@smk.nl). Wij verzoeken u zich vóór woensdag 14 september aan te melden.

De betreffende concept-certificatieschema’s en een routebeschrijving worden vooraf toegezonden. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de hoorzitting is er de mogelijkheid om alleen het conceptschema te ontvangen. U kunt hierop dan schriftelijk reageren. Neem voor vragen contact op met SMK (tel. 070-3586300, smk@smk.nl).

Kom naar de MDV-hoorzittingen op 29-9-2016
Terug naar overzicht