Nieuws & Persberichten

Keurmerk Milieuthermometer Zorg erkend als alternatief voor de EED

De Milieuthermometer Zorg is het keurmerk voor duurzame bedrijfsvoering in de zorg en door de overheid erkend als alternatief voor de EED (Energy Efficiency Directive). Het is een praktische aanpak die aansluit bij wetgeving, de toenemende vraag naar duurzaamheid en die gericht is op besparingen.

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn
In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (2012/27//EU) vastgesteld. Deze richtlijn moet de in 2007 afgesproken Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020 helpen realiseren. Dat moet bijdragen aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen, de energierekening omlaag te brengen en om minder afhankelijk te zijn van de import van fossiele brandstoffen. Deze richtlijn bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven welke zijn omgezet in nationale wet- en regelgeving.

EED-verplichting zorginstellingen >250 fte
Een van de richtlijnen betreft de verplichting om een energieaudit voor zorginstellingen met meer dan 250 fte. De energie-audit is een systematische vierjaarlijkse procedure met als doel toereikende informatie te verzamelen omtrent het actuele energieverbruiksprofiel van een onderneming, om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te kwantificeren en om verslag uit te brengen van de resultaten ervan.

Meer informatie

EED verplicht voor zorginstellingen >250 fte
Terug naar overzicht