Nieuws & Persberichten

Publicatie herzien certificatieschema Barometer Duurzame Evenementen

De herziene criteria van de Barometer Duurzame Evenementen zijn voor twee jaar vastgesteld tot 15 mei 2018 en per 15 mei gepubliceerd. De Barometer is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Duurzaam Organiseren (SDO). Ook voor de herziening is dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van gemeenten, leveranciers van evenementenbenodigdheden, cateraars, afvalverwerkers, onderzoeksbureaus en certificatie-instellingen.

Via deze Barometer kan een evenement worden gecertificeerd op het niveau brons, zilver of goud. Het gouden niveau is gekoppeld aan het keurmerk Milieukeur. Het certificatieschema kunt u downloaden via de Milieukeur website.

Groeiende belangstelling
De Barometer Duurzame Evenementen wordt breed ingezet voor festivals, congressen en sportevenementen. Steeds vaker worden de Barometer criteria toegepast in gemeentelijk duurzaamheidsbeleid voor evenementen, bijvoorbeeld in convenanten. De interesse van evenementlocaties en leveranciers in de Barometer neemt steeds meer toe.

Herziening criteria – duurzaamheidsthema’s
De Barometercriteria omvatten een breed spectrum waarop bij evenementen duurzaamheidswinst te behalen valt, zoals:

  • evenementenorganisatie en duurzaamheid
  • energie
  • water, hygiëne en schoonmaak
  • afval
  • mobiliteit
  • locatie
  • catering
  • bodem en groen.

Er zijn verplichte en optionele criteria. Nieuw zijn onder meer verplichte eisen voor aggregaten, optionele eisen voor bescherming van flora en fauna, voedselverspilling en personeel met afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Terug naar overzicht