Nieuws & Persberichten

TPAC bezoekt binnenkort Maleisië

TPAC, de toetsingscommissie voor de inkoop van hout, zal binnenkort naar Maleisië afreizen voor een veldbezoek. Doel van de reis is te toetsen of het Maleisische keurmerk MTCS voldoet aan de Nederlandse inkoopvoorwaarden. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) Sharon Dijksma kondigde dat deze week aan in een brief aan de Tweede Kamer. Gisteren omarmden Kamerleden deze aankondiging tijdens een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu.

Het besluit van de Staatssecretaris om TPAC op missie naar Maleisië te sturen volgde op een advies van TPAC van oktober vorig jaar. Op verzoek van het Ministerie gaf TPAC daarin antwoord op de vraag in hoeverre MTCS erin was geslaagd om eerder geconstateerde tekortkomingen op te lossen. De openstaande punten betroffen het omzetten van bos naar andere vormen van landgebruik (conversie), de rechten van inheemse volken en de beschikbaarheid van kaarten.

TPAC concludeerde dat het Maleisische keurmerk belangrijke verbeteringen tot stand had gebracht. De richtlijnen ten aanzien van conversie en de rechten van inheemse volken waren aanzienlijk aangescherpt. Er bleef echter enige onduidelijkheid bestaan in hoeverre deze aangescherpte regels ook in praktijk werden gebracht. Een veldbezoek zou deze onzekerheid weg kunnen nemen zo concludeerde TPAC. De Staatssecretaris heeft dit advies nu opgevolgd en TPAC gevraagd om op korte termijn af te reizen zodat voor de zomer de Tweede Kamer kan worden geïnformeerd.

Terug naar overzicht