Nieuws & Persberichten

Bloemisten geheel transparant over duurzame inkoop voor de Barometer Duurzame Bloemist

Vanaf deze week maakt de Barometer Duurzame Bloemist het percentage duurzame inkoop van bloemen en planten geheel transparant. De gerealiseerde inkooppercentages worden per certificaathouder vermeld op de website Barometer Duurzame Bloemist.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de gecertificeerde bloemisten dat zij naar hun afnemers willen communiceren wat het percentage duurzamere bloemen en planten is dat zij daadwerkelijk hebben ingekocht. Daarnaast laten de gecertificeerde bloemisten graag zien hoeveel zij boven het minimaal vereiste inkooppercentage scoren dat hoort bij het niveau (brons, zilver, goud) van hun Barometer certificaat.

Duurzame inkoop en duurzame bedrijfsvoering
Met het certificaat Barometer Duurzame Bloemist toont een bloemist aan dat hij duurzaam onderneemt. Organisaties die duurzame bloemistendiensten willen inkopen hebben houvast aan het certificaat.
Het percentage duurzame inkoop is niet de enige eis voor een bloemist die het certificaat Barometer Duurzame Bloemist heeft behaald. De bloemist wordt ook door een onafhankelijke certificatie-instelling beoordeeld op zijn duurzame bedrijfsvoering op de onderdelen:

  • Duurzame energie
  • Milieuvriendelijke schoonmaak
  • Duurzamer vervoer/transport
  • Afvalscheiding
  • Verpakkingsmateriaal
  • Zorg voor medewerkers

Meer info

Terug naar overzicht