Nieuws & Persberichten

Publicatie herzien certificatieschema Milieukeur Bedekte teelt

SMK publiceert per 1 januari 2017 het herziene certificatieschema Milieukeur Bedekte teelt. Het certificatieschema is geldig tot 1 januari 2018. Het certificatieschema Milieukeur Bedekte teelt kent specifieke eisen voor de teelt van glasgroenten, sierteeltgewassen, fruit onder glas, paddenstoelen, witlof en sprouts.

 • Download hier het certificatieschema Milieukeur Bedekte teelt 2017

Wijzigingen
Vanwege het beperkte aantal herzieningspunten heeft er afgelopen jaar geen herzieningstraject plaatsgevonden voor Milieukeur bedekte teelt. Er zijn wel een aantal wijzigingen doorgevoerd in het schema om enkele criteria te verduidelijken of acute problemen op te lossen. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de certificatieschema’s voor 2017. De onderstaande punten zijn onder meer gewijzigd:

 • Verduidelijking niet meettellen van reinigingsmiddelen in actieve stofnorm
 • Verduidelijking keuzemaatregelingen ontsmettingstechnieken
 • Het keuren van nieuwe spuitapparatuur
 • Oplossing voor borgen van voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden bij teelt van
  sprouts
 • Niet van toepassing zijnde maatregelen verwijderd uit keuzemaatlat paddenstoelen


Meer informatieIntegraal duurzamere teelt en kwaliteit
Milieukeur is gebaseerd op een integrale benadering bij de verduurzaming glastuinbouw en andere bedekte teelten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus. Belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van de Milieukeur certificatieschema’s voor plantaardige producten uit de bedekte teelt:

 • Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
 • Energie- en watergebruik
 • Emissie van broeikasgassen
 • Biodiversiteit
 • Verpakking en afval
 • Arbeidsomstandigheden


Milieukeur plantaardige producten

 • Voor sterke en gezonde planten
 • Voor veilige en schone producten
 • Geteeld door progressieve boeren en tuinders, met innovatieve
  technieken voor een duurzamere teelt


Terug naar overzicht