Nieuws & Persberichten

Interview met Marjolein Demmers, nieuwe voorzitter College van Deskundigen non-food

In juni trad Marjolein Demmers aan als voorzitter van het College van Deskundigen non-food. Zij nam ‘het stokje over’ van Frits van Wesemael die sinds 2003 dit voorzitterschap vervulde.

Marjolein is Director Corporate Responsibility en Group Compliance Officer bij Royal HaskoningDHV, een onafhankelijk, internationaal consultancy bureau voor engineering en project management. Marjolein studeerde in 1993 cum laude af op milieugericht ontwerpen (Industrieel Ontwerpen, TU Delft), volgende een MBA opleiding aan INSEAD in Fontainebleau en heeft ruim 20 jaar internationale ervaring in het concreet maken van duurzaamheid - in strategie, organisatie, en ontwerp (RMIT, McKinsey, Essent, DHV).

Duurzaamheid expliciet
In de tien jaar bij HaskoningDHV is Marjolein’s rol verschoven van het leiden van de unit Milieu- en Duurzaamheidsadvisering, naar haar huidige bedrijfsbrede functie. “Daarin gaat het erom dat ik expliciet maak wat in ons bedrijf al jaren impliciet gebeurt, en daar vervolgens op doorbouw: het voldoen aan de moderne en toekomstgerichte eisen op duurzaamheidsgebied. Het blijft een gebied in ontwikkeling, de lat op duurzaamheidsgebied komt immers steeds hoger te liggen.” Haar ervaring zet zij ook in als lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

‘Oude liefde’
Voor Marjolein is haar nieuwe rol bij SMK een interessante nevenfunctie. “Productverduurzaming is een terrein waar ik nu in mijn werk slechts zijdelings mee te maken heb, maar waar wel mijn hart ligt. Niet voor niets koos ik ooit voor een studie Industrieel Ontwerpen en de specialisatie in ecodesign (Milieugerichte Productontwikkeling). Ik geloof in de preventieve kant van ontwerpen: je kunt maar beter aan de tekentafel goed nadenken over een zo duurzaam mogelijk ontwerp dan achteraf zaken te moeten corrigeren. Ik heb trouwens ten tijde van het ecodesign programma van de Rijksoverheid nog meegewerkt aan de ontwikkeling van Milieukeur certificatie-eisen voor enkele producten, dus voor mij is het ook een soort ‘oude liefde’ waar ik me nu voor ga inzetten.”

SMK doet grondig werk
Wat betreft de totstandkoming van criteria vindt Marjolein dat SMK uiterst grondig te werk gaat. “Experts denken mee, ondernemers geven hun input, begeleidingscommissies doen hun werk, kortom: alles voor een breed gedragen certificeringsschema.” Marjolein ziet die werkwijze ook terug in het overleg binnen het College, dat verantwoordelijk is voor de criteria. “Onze rol als College is het toezien op de ontwikkeling van criteria. Elk lid heeft zijn eigen expertise en achtergrond, wij volgen de ontwikkeling – of aanpassing – van criteria en geven daar commentaar op. Onze kritische blik telt mee bij de criteria-ontwikkeling: SMK neemt het commentaar altijd mee in het verdere proces.” Uiteindelijk stelt het College de criteria vast.

Certificeren kan stimuleren
Marjolein vindt het leuk om haar ervaring in te brengen bij SMK, en om mee te denken over de kwaliteit van duurzaamheidscriteria. “Verduurzaming en verbetering van Nederlandse producten is een kwestie van het doorbreken van de status quo. Er kan nog zoveel meer dan we al doen. Certificering kan daarin een stimulerende rol spelen. De criteria moeten zodanig ontwikkeld zijn dat het aantrekkelijk is om mee te doen. Als dat lukt, en consumenten steeds meer de meerwaarde zien van duurzamere producten ten opzichte van gangbaar, betekent dit dat Milieukeur zijn toegevoegde waarde aantoont.”

Verduurzaming en verbetering van Nederlandse producten is een kwestie van het doorbreken van de status quo
Terug naar overzicht