Nieuws & Persberichten

Green Deal Zorgsector bijna rond

De vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ) nam in 2014 het initiatief voor een Green Deal bij het ministerie van EZ. De Green Deal biedt organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan groene groei. Het initiatief leidde tot overleg met vier ministeries, twee omgevingsdiensten, gemeente Amsterdam en Philips. Deze organisaties versterken door samenwerking een duurzame bedrijfsvoering.

De vier ministeries (EZ, VWS, BZK en IenM) benoemden daarop ieder hun eigen speerpunten voor de zorg. Het gaat om thema's als:

  • nieuwe wetgeving voor energiebesparing
  • besparen op voedselverspilling
  • vergaand recyclen van afvalstromen
  • duurzaam inkopen
  • duurzaam vastgoed
  • preventie van medicijnen in afvalwater
  • bevorderen biodiversiteit in groenbeheer

In de Milieuthermometer Zorg komen alle genoemde thema's terug, waarmee dit instrument als groeimodel voor zinvolle inspanningen kan worden ingezet.

De laatste maanden haken steeds meer organisaties aan bij dit initiatief van MPZ. De verwachting is dat de Green Deal vlak voor of na de zomer rondkomt.

Terug naar overzicht