Nieuws & Persberichten

Interview met Regien van der Sijp, die afscheid neemt als directeur van SMK

Na ruim twaalf jaar nam directeur/bestuurder Regien van der Sijp op 31 mei afscheid van SMK en gaat met pensioen. Zij wordt opgevolgd door Gijs Dröge.

Bloeiend
Volgens Regien is het type organisatie mede de basis voor de succesvolle ontwikkeling van SMK in de afgelopen jaren. “Allereerst beschikken we met een klein en flexibel team, dat uit zelfsturende units bestaat, over een kennisbank van criteriasets die modulair kunnen worden ingezet. Daarnaast functioneren we als een netwerkorganisatie en ik vergelijk ons wel eens met de schillen van een ui of een bloembol. De kern bestaat uit een team van 14 personen, daaromheen de verschillende lagen: de Colleges van Deskundigen, onderzoekers, certificatieinstellingen en natúúrlijk onze keurmerkhouders. Door deze samenstelling kunnen we heel productief opereren. Met telkens een prachtige bloem als uitkomst!”

Koers
Regien maakte begin 2003 een vliegende start. Zij blikt terug: “Toen ik bij SMK begon was er nauwelijks gelegenheid voor een inwerkperiode. De overheid overwoog de financiële ondersteuning aan de organisatie stop te zetten omdat de verwachte doorbraak van Milieukeur uitbleef. Mijn aanbod om een zelf-evaluatie in gang te zetten, werd met beide handen aangegrepen. Dit betekende dat ik met het team direct aan de slag moest. Wij interviewden 30 uiteenlopende stakeholders en deskundigen. De achilleshiel van de organisatie werd al snel duidelijk. Nut en noodzaak van het ontwikkelen van criteria voor duurzaamheid bleken onomstreden. Zij dragen immers bij aan markttransparantie. Ook werden Milieukeur criteria veel gebruikt als benchmark. Ondanks dit alles lieten producenten zich onvoldoende certificeren en lieten consumenten zich in hun koopgedrag niet leiden door het keurmerk. Is het beschikbaar stellen van duurzaamheidscriteria dan in wezen een nutsfunctie? Vijf maanden later legden we aan ruim 60 vertegenwoordigers van ministeries, provincies, producenten, maatschappelijke organisaties en wetenschappers een drietal mogelijke toekomstscenario’s voor SMK voor.”

‘Al-partijdig’
Regien vervolgt: “Die bijeenkomst betekende een kanteling voor de organisatie. Als we ervan uitgaan dat SMK een soort criteriafabriek is, moet deze dan gedreven worden door de overheid, door de markt of door een veelheid aan stakeholders? De meeste sympathie ging uit naar het laatste scenario: een ‘al-partijdig platform voor de ontwikkeling en het beheer voor normstellende duurzaamheidscriteria’. Die uitkomst verbaasde ons niet omdat onze Colleges van Deskundigen, die borg staan voor de kwaliteit van de criteria, breed zijn samengesteld. Ook het ‘open source’ karakter van de organisatie past goed bij deze keuze. Stapsgewijs wisten we meer duurzaamheidsprogramma’s en projecten te werven. Ontvingen we eerst nog een stevige subsidie van de overheid, gaandeweg ging deze over naar een zakelijke transactie met beperkte financiële overheidsdeelname. Dat kon dankzij een toenemend aantal keurmerkhouders en opdrachtgevers.”

Toekomst
Regien denkt dat de rol van keurmerken in de toekomst zou kunnen veranderen: “Een onafhankelijk keurmerk is al decennialang een betrouwbare manier om aan te tonen dat een product of dienst duurzamer is. Maar door de toenemende transparantie in de maatschappij en met behulp van nieuwe technologie is verduurzaming op veel manieren inzichtelijk te maken. Toch blijven er onafhankelijk ontwikkelde en beheerde instrumenten nodig om te bewijzen wat wordt beweerd.”

Vertrouwen
“De afgelopen periode heb ik intensief opgetrokken met mijn opvolger Gijs Dröge en heb alle vertrouwen in hem. Ik weet ook dat het uitstekende team medewerkers hem goed zal ondersteunen. Zelf heb ik altijd goed koers kunnen houden dankzij hun kennis en kunde, hun integriteit en motivatie. Wat zal ik ze missen!”

SMK is als een bloembol
Terug naar overzicht