Nieuws & Persberichten

Afscheid Frits van Wesemael, voorzitter van College van Deskundigen non-food

Na 25 jaar betrokken geweest te zijn bij SMK, nam Frits van Wesemael op 2 juni afscheid van SMK. Nog voordat SMK in 1992 werd opgericht, was Frits - als vertegenwoordiger van de Nederlandse detailhandel - lid van een commissie die de opdracht had te onderzoeken of er mogelijkheden waren voor ‘een zinvol milieukeur’. Dit op initiatief van Hans Albers, de toenmalige PvdA minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.
Na de oprichting werd Frits aangesteld als voorzitter van de Raad van Toezicht van SMK. In 2003 werd hij voorzitter van de Colleges van Deskundigen non-food, agro/food en Groen Label Kas en in 2008 ook van het College van Deskundigen Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur. Na 2014 bleef hij aan als voorzitter van het College van Deskundigen non-food.

Waardevol
“Wat mij als voorzitter van de Colleges intrigeert is het proces om te komen tot goede en goed werkbare certificatieschema’s met criteria en controlerichtlijnen voor duurzamere productie”, zegt Frits. “Ik vind het opvallend en heel waardevol dat het, ondanks de zeer heterogene samenstellingen van de Colleges, altijd weer lukt om die schema’s de juiste inhoud, draagvlak en praktische invulling te geven. Het is mooi om te constateren dat er op het brede gebied van verduurzaming een prima samenwerking en enthousiasme kan bestaan tussen producenten-, consumenten- en milieuorganisaties, detailhandel, wetenschappelijke instituten en overheid. Waarvoor lof!”

Betrokken
Datzelfde enthousiasme vindt Frits ook terug bij de SMK-organisatie zelf. “Door mijn werk bij VNO-NCW en de Nederlandse detailhandel heb ik heel wat bedrijven en organisaties ‘van binnenuit’ kunnen meemaken. En ik wil ècht benadrukken dat ik zelden een team van medewerkers ben tegengekomen dat zo betrokken is. Dat verdient een dik compliment. Ik heb daarbij SMK zien evolueren als een organisatie die steeds meer het contact vindt met bedrijfsleven, ketenpartijen en andere stakeholders om verduurzaming middels keurmerken ‘op de kaart’ te zetten. Die aanpak leidt tot een behoorlijke groei van het aantal keurmerkhouders. Ook de verbreding van het aantal productgroepen waarvoor criteria worden ontwikkeld, het deelnemen in projecten en advisering zijn daar het gevolg van.”
Frits vervolgt: “Het mooie is dat de evolutie van SMK zich op een of andere manier ook altijd afspiegelde in de ontwikkeling van het management en de medewerkers van SMK. Eigenlijk was het altijd de juiste man/vrouw op de juiste plaats.”
Tot zover het ‘terugkijken’. Voor de toekomst vertrouwt Frits erop dat SMK zich zo blijft ontwikkelen als het al doet, en dat zijn opvolger Marjolein Demmers evenveel plezier en bevrediging gaat ervaren in het voorzitterschap als hij de afgelopen meer dan 20 jaar had.

Ongelooflijk betrokken
Terug naar overzicht