Nieuws & Persberichten

Milieukeur varkensvlees nu nog duurzamer geproduceerd

Alleen verantwoorde soja voor Milieukeur varkens

De Milieukeur varkensketens gebruiken per 1 juli 2014 voor het voer van hun varkens alleen nog maar het verantwoord geproduceerde RTRS*-soja. Solidaridad, Wereld Natuur Fonds en Natuur & Milieu juichen dit initiatief van de Milieukeur varkensproducenten toe om, vooruitlopend op het voornemen van de Nederlandse veevoerindustrie, nu al alleen nog maar verantwoorde soja aan te kopen voor het varkensvoer.
Het Milieukeur varkensvlees wordt geproduceerd door de ruim 150 varkenshouders van de ketens Groothedde, Van Rooi Meat en Vion en is onder andere te koop bij Jumbo supermarkten.

Veel soja nodig voor varkensvoer
Om varkensvlees te produceren is veel soja nodig. Voor één kilo varkensvlees bij de slager of de supermarkt is ruim 400 gram soja in het voer gebruikt. Om te zorgen dat deze soja meer verantwoord wordt geproduceerd, hebben de Nederlandse varkenssector, maatschappelijke organisaties, supermarkten en de veevoersector in 2011 afgesproken om in 2015 alleen nog RTRS of vergelijkbare soja in het veevoer te gebruiken. Of de varkenssector dat in 2015 gaat realiseren is nog de vraag. De Milieukeur varkensketens lopen nu vooruit op deze afspraak door duurzamere soja via RTRS certificaten aan te kopen.

  • *RTRS: verantwoord geproduceerde soja
    In RTRS werken sojaproducenten, maatschappelijke organisaties en sojagebruikers samen aan verantwoorde productie. In 2010 is de RTRS-standaard (Round Table on Responsible Soy) voor verantwoorde sojaproductie vastgesteld. Sojaproductie volgens de RTRS-standaard zorgt onder meer voor het terugdringen van het gebruik van pesticiden, voor landrechten van lokale gemeenschappen en voor het behoud van waardevolle bossen en biodiversiteit.

Achtergronden en informatie

Solidaridad, Wereld Natuur Fonds en Natuur & Milieu juichen initiatief toe
Terug naar overzicht