Tarieven overzicht

  • Overzicht tarieven voor éénmalige aanmeldingskosten en jaarlijkse afdrachten voor Milieukeur non-food. De tarieven voor 2018 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2015.
  • De tarieven voor Milieukeur agro/food kunt u downloaden via de website On the way to PlanetProof.

Tarievenblad Milieukeur non-food 2018

PDF263kb
  • Milieukeur non-food
  • Milieukeur Groene elektriciteit
  • Milieukeur Klimaatbeheersing bij datacenters
  • Barometer Duurzame Evenementen
  • Milieuthermometer Zorgsector