Controle, richtlijnen en download logo

Richtlijnen gebruik logo Milieukeur

  • Uitgebreide informatie over de voorwaarden en mogelijkheden van communicatie met naam en logo Milieukeur zijn beschreven in de Algemene Eisen van de certificatieschema's.
  • Keurmerkhouders zijn verplicht hun unieke registratienummer op te nemen in het logo Milieukeur. Dit nummer bestaat uit een afkorting van de naam van de certificatie instelling met een volgnummer (bijvoorbeeld ABC 1234567).

Richtlijnen en adviezen voor toepassing van het logo Milieukeur

Logo-tool Milieukeur

Vul onderstaand online formulier in voor ontvangst van het Milieukeur logo met uw individuele registratienummer. (bijvoorbeeld ABC 1234567). Na onze goedkeuring ontvangt u hoge en lage resolutie bestanden met de verschillende varianten van het logo (JPG en PNG).

 

Bescherming tegen onterecht gebruik van Milieukeur of misleiding

SMK controleert voortdurend of de naam en het logo van Milieukeur correct worden toegepast zowel op producten als in communicatie over de producten. Dat doen wij om er voor te zorgen dat consumenten en inkopers ook echt waar voor hun geld krijgen. Ook doen we dat om onze keurmerkhouders te beschermen tegen oneigenlijke concurrentie. 

Wanneer de naam en/of het logo Milieukeur volgens u niet terecht wordt gebruikt, kunt u actie nemen. Op deze website is een standaard klachtenformulier te vinden waar u vermeend onjuist of onrechtmatig gebruik van Milieukeur aan ons kunt melden. Wij nemen op onze beurt actie op uw klacht en houden u op de hoogte van onze bevindingen. De behandeling van klachten valt onder het Reglement Klachten, Bezwaar en Beroep, onderdeel van het Handboek SMK. 

  • Het keurmerk Milieukeur is gedeponeerd bij Benelux Merkenbureau: 12-08-1992/ registratienummer 0516647.