On the way to PlanetProof

PlanetProof is een keurmerk voor duurzamer geteelde groenten, fruit, bloemen en planten. Met de teelt volgens de eisen van PlanetProof spannen boeren en tuinders zich extra in voor een schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit en meer natuur op het landbouwbedrijf. De eisen waarop jaarlijks bij de bedrijven onafhankelijke controle plaatsvindt, worden elk jaar herzien en zo mogelijk aangescherpt.

Met PlanetProof werken boeren en tuinders ook aan het bereiken van een aantal duurzaamheidsdoelen van de United Nations, de zogenaamde Sustainable Development Goals. Het doel is een teeltwijze in balans met de omgeving. We streven ernaar de aarde zo min mogelijk te belasten. We zijn ‘on the way to PlanetProof’