Voorbeelden uit de praktijk

PRAKTIJKVOORBEELDEN

 • 01-12-2010

  “Milieukeur dwingt tot nadenken over bedrijfsvoering”

  Eigenlijk is Flora Nova Handelskwekerij uit Ophemert in de Betuwe nogal wars van certificatie. “In de loop der jaren zijn er heel wat certificaten voorbijgekomen”, zegt vestigingsleider Walter van der Wal. “Maar voor ons was er geen één waar we warm voor liepen.” Met het Milieukeur Boomkwekerijproducten kwam daar verandering in. Sinds dit najaar zijn de boomkwekerijproducten van Flora Nova gecertificeerd met Milieukeur.
 • 01-12-2010

  Ruim 290.000 kilo milieukeur blauwe bessen

  Als allereerste Milieukeur gecertifi ceerde blauwe bessenteler wil Douven Blauwe Bessen Bv aan de consumenten en afnemers laten zien dat zij veel extra’s doen voor het milieu en het Maatschappelijk verantwoord Ondernemen (MvO). “Milieukeur heeft veel meer in huis dan andere keurmerken waardoor Milieukeur voor consument en afnemers een herkenbare meerwaarde oplevert”, aldus theo Douven.
 • 01-09-2010

  Onderscheidend brouwgerst, speciaal voor Gulpener

  Om een bier te brouwen dat onder Milieukeur verkocht mag worden, moet het graan aan de criteria van het keurmerk voldoen. Bij Gulpener bier is dit het geval. Het graan wordt geleverd door de coöperatieve vereniging Triligran. Zo’n veertig telers produceren exclusief voor de brouwer het gecertificeerde brouwgerst, en dat al ruim tien jaar lang.
 • 01-06-2010

  Maaltijden van DMC Maaltijdservice gecertificeerd

  DMC Maaltijdservice in Lekkerkerk is producent van verse maaltijden en componenten voor onder meer intra- en extramurale zorginstanties, thuiszorgorganisaties, cateringbedrijven, horeca en particulieren.
 • 01-06-2010

  “Uitgebreide mogelijkheden voor Milieukeurcertificering van levensmiddelen”

  Petra Remeeus –projectleider agrofood bij SMK - bemerkt een toenemende vraag naar de mogelijkheden van Milieukeurcertificering in de levensmiddelenbranche.
 • 01-06-2010

  Royal Pride Holland: eerste teler gecertificeerd voor Milieukeur Glasgroenten

  In SMK-Nieuws 59 van september 2009 publiceerde SMK een artikel over de ontwikkeling van duurzaamheidscriteria voor glasgroenten. Het initiatief voor de ontwikkeling van de criteria kwam van Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie en FresQ-dochter FrEsteem. FrEsteem is Nederlands grootste vereniging van telers van komkommers, paprika’s en tomaten. Een pilot startte in het voorjaar van 2009; in november 2009 organiseerde SMK een openbare hoorzitting en op 1 januari 2010 publiceerde SMK de criteria voor duurzame glasgroenten met normen voor Milieukeur. Nu is per 27 april Royal Pride Holland als eerste teler gecertificeerd voor Milieukeur Glasgroenten, voor vruchtgroenten in substraat.
 • 01-03-2010

  Rondeel eieren: goed voor dier, mens en milieu

  Het Rondeel is een uniek huisvestingsconcept voor leghennen. Het concept komt voort uit een onderzoek van de Universiteit van Wageningen genaamd ‘Houden van Hennen’, waarin gezocht is naar een duurzame toekomst voor de legpluimveehouderij. “Met het Rondeel willen we een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak creëren”, zegt directeur Ruud Zanders. “Vandaar dat we ons, naast dierenwelzijn, onder andere ook op het milieu richten.”
 • 01-03-2010

  Milieukeur Groene stroom in CO2-prestatieladder van ProRail

  Het spoor is groen, maar moet dat ook blijven. Onder dit motto wil ProRail, verantwoordelijk voor het spoorwegnet in Nederland, haar leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering uit te oefenen.