Tarieven overzicht

 • Overzicht tarieven voor éénmalige aanmeldingskosten en jaarlijkse afdrachten voor Milieukeur agro/food en Milieukeur non-food. De tarieven voor 2018 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2015.
 • De tarieven voor Milieukeur agro/food voor telers met grotere arealen zijn per 2017 verlaagd op basis van een starttarief en drie schijven.
 • Per 1 oktober 2017 zijn de tarieven voor afdracht voor PlanetProof gelijk gesteld aan het (lagere) Milieukeur tarief. Bestaande keurmerkhouders Milieukeur worden niet belast voor de aanmeldingskosten voor PlanetProof.

Tarievenblad Milieukeur + PlanetProof agro/food 2018

PDF312kb
 • Milieukeur/PlanetProof Plantaardige producten open teelt
 • Milieukeur/PlanetProof Plantaardige producten bedekte teelt
 • Milieukeur/PlanetProof Bewerkte en Verwerkte producten
 • Milieukeur Dierlijke producten
 • Barometer Duurzaam Terreinbeheer
 • Barometer Duurzame Bloemist
 • Barometer Duurzame Groenten & Fruit
 • Barometer Duurzame Bakkerij & Zoetwaren

Tarievenblad Milieukeur non-food 2018

PDF263kb
 • Milieukeur non-food
 • Milieukeur Groene elektriciteit
 • Milieukeur Klimaatbeheersing bij datacenters
 • Barometer Duurzame Evenementen
 • Milieuthermometer Zorgsector